Säkforum


Under snart 30 år har SäkFoum fått ha en självklar plats i att utveckla branschens företrädare inom vitt skilda områden med anknytning till säkerhet. SäkForum är idag ett stort nätverk med medlemmar som representerar många olika inriktningar och erfarenheter där möjligheter att diskutera säkerhetsfrågor med likasinnade är oändliga.


Varmt välkommen till SäkForums seminariedag i samband med Skydd 2018 på Stockholmsmässan.

Onsdagen den 24 oktober. Föreläsningar och diskussioner kring Nya säkerhetsskyddslaget och kriminaliteten ur ett genusperspektiv.

Dagens avslutas med SKYDD-banketten