Ansök om medlemskap

Säkforum

I mer än 30 år har SäkFoum fått ha en självklar plats i att utveckla branschens företrädare inom vitt skilda områden med anknytning till säkerhet. SäkForum är fortfarande ett nätverk med medlemmar som representerar många olika inriktningar och erfarenheter där möjligheter att diskutera säkerhetsfrågor med likasinnade är oändliga.

Nyhet för hösten 2021 är att vi lanserar Frukostmöten med lite tätare intervaller, frukostmötena kommer initialt vara digitala och en föreläsare kommer att introducera ett ämne i ca 20-30 minuter och efter det är forumet öppet för diskussioner.

Kommande möten:

2/11, kl. 9.00. Frukostmöte - Introduktion till Säkerhetsskydd.

7/12, kl. 9.00. Frukostmöte - Krisberedskap.

 

Årsmöte 2022

24/3, Halvdag eftermiddag. Föreläsning och årsmöte. Mer info kommer senare.