Säkforum


Under snart 30 år har SäkFoum fått ha en självklar plats i att utveckla branschens företrädare inom vitt skilda områden med anknytning till säkerhet. SäkForum är idag ett stort nätverk med medlemmar som representerar många olika inriktningar och erfarenheter där möjligheter att diskutera säkerhetsfrågor med likasinnade är oändliga.


Varmt välkommen till SäkForums Årsmöte och nätverksträff den 22 mars 2018!

Ämnet är:  Påverkansoperationer

Plats: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

SäkForums styrelse har i nöjet att bjuda in dig som är medlem, till Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm