Dokument

Medlemsenkät

En knapp fjärdedel av SäkForums medlemmar svarade på den enkät som skickades ut tidigare i år. 

En övervägande del av de som svarade tycke att antalet nätverksträffar var lagom och att teman och ämnen var intressanta.

En rad ämnen för kommande nätverksträffar föreslogs. T ex Nya dataskyddsförordningen, Terrorhotet, studiebesök hos medlemmar och hos intressanta företag och myndigheter.

Styrelsen tackar alla som bidragit och kommer att använda resultatet för att utforma verksamhetsplanen för 2018.